Blankning

Blankning är att sälja finansiella instrument, t.ex aktier, som man inte äger i förhoppningen att instrumentets pris kommer att minska. Efter en tid återköps instrumenten och om de vid det tillfället har ett lägre pris än när de såldes gör man en vinst på mellanskillnaden.

Blankning på Stockholmsbörsen

Grafen visar hur värdet på de utlånade aktierna på Stockholmsbörsen förändras över tid. Värdet räknas ut genom att för respektive aktie multiplicera antalet utlånade aktier med aktiens pris vid den aktuella tidpunkten då Nasdaq OMX sammanställer utlåningsrapporten. Värdet för varje aktie summeras sedan till en totalsumma för den aktuella tidpunkten:

Blankning OMX

Blankning i respektive aktie

Källa

Informationen om utlånade aktier är hämtad från NASDAQ OMX stock lending reports. Stort tack till er på NASDAQ som sammanställer och tillhandahåller den här information på er webbplats.

Kontakt

Roger Karlsson heter jag som driver den här webbplatsen. Du kan nå mig på roger@blankning.com

Ansvarsfriskrivning

Den här webbplatsen är ett hobbyprojekt och information som presenteras här tillhandahålls utan garantier av något slag och ska inte användas för investeringsbeslut.

Om cookies

Information om cookies på den här webplatsen.