Blankning Getinge B

Grafen visar hur värdet på de utlånade aktierna i Getinge B förändras över tid. Värdet räknas ut genom att multiplicera antalet utlånade aktier med aktiens pris vid den aktuella tidpunkten då Nasdaq OMX sammanställer utlåningsrapporten:

Blankning getinge-b

Källa

Informationen om utlånade aktier är hämtad från NASDAQ OMX stock lending reports. Stort tack till er på NASDAQ som sammanställer och tillhandahåller den här information på er webbplats.

Kontakt

Roger Karlsson heter jag som driver den här webbplatsen. Du kan nå mig på roger@blankning.com

Ansvarsfriskrivning

Den här webbplatsen är ett hobbyprojekt och information som presenteras här tillhandahålls utan garantier av något slag och ska inte användas för investeringsbeslut.

Om cookies

Information om cookies på den här webplatsen.